Campanya #sospagesia

Més de 700 organitzacions de tot l’Estat segueixen exigint al Govern central i als diferents ministeris implicats (Agricultura, Pesca i Alimentació, Consum i Sanitat) la presa de mesures en consideració dels impactes de la crisi del COVID-19, i a favor de la producció agroalimentària de petita escala i l’àmbit agroecològic. Demanen una resposta adequada, coordinada i urgent, i insten una difusió majoritària a través de les xarxes, #SOSCampesinado #SOSPagesia


Més informació: https://mon.uvic.cat/catedra-agroecologia/la-petita-pagesia-segeuix-esperant-respostes/