El projecte

En la darrere dècada s’ha format moltes entitats culturals a la comarca del Solsonès. Sovint elles són la formalització legal de les antigues comissions de festes dels pobles i zones rurals. Moltes d’elles centren la seva activitat en la recuperació de la memòria històrica i la cultura popular, intervenint directament en la consolidació i la recuperació de la identitat col·lectiva.

L’any 2008 l’Associació l’Arada va coordinar una trobada d’entitats del Solsonès en la qual es va constatar que la diversitat d’entitats associatives de la comarca del Solsonès. Era òbviament, un punt molt positiu i esperançador per a la recuperació de la gestió comunitària dels recursos públics i de la construcció de xarxes socials de participació i acció. En l’actualitat l’associacionisme ofereix un espai potencial per al desenvolupament de processos mobilitzadors i de participació directa mitjançant el treball comunitari en aquest cas la recuperació del patrimoni històric i del saber popular, elements que de retruc, enforteixen la nostra identitat i la revalorització com a actiu fonamental per a endinsar-nos amb força en el procés de canvi.

No obstant, un obstacle important que sorgeix en el seguiment d’aquest camí és la manca de coordinació i articulació entre entitats que comparteixen un àmbit d’actuació , com pot ser la recuperació de la memòria històrica popular. Aquest fet s’agreuja també per la poca participació de la gent jove en les entitats. Precisament la temàtica de la recuperació de la memòria històrica crea un espai de relació intergeneracional que pot ajudar a pal·liar aquest dèficit.

Un dels altres punts febles que es va detectar en la jornada és la manca de capacitat o coneixement per a la mobilització econòmica per a les activitats de les associacions. Aquest és de nou un objectiu del projecte, on les diferents entitats que en formem part, amb l’acompanyament de la tasca dinamitzadora de l’Associació l’Arada, cerquem els recursos econòmics necessaris per tal de tirar endavant aquest projecte i la seva continuïtat.

Per últim aquesta intervenció permetrà visibilitzar la tasca de l’associacionisme, sovint infravalorat per part de la població en general.

Tot aquest seguit de característiques són sentides per les entitats que assistirem a la trobada i que traslladarem també en el procés participatiu que ofereix el projecte ‘Implementació Participativa del PAI del Solsonès’, coordinat per l’Arada. Aquest projecte pretén iniciar el treball en les accions que es creuen més importants del Pla d’Acció Integral del Solsonès, resultant d’un altre procés participatiu. En aquest les entitats proposen aquelles accions que creuen més importants. Entre els resultats sorgí la intervenció i capacitat de mobilització de recursos per part de les entitats associatives, així com la recuperació i valorització de la seva tasca cultural.

Les entitats que formem part del grup de treball del projecte tenim una llarga trajectòria en la recuperació de la cultura popular i memòria històrica. EL Centre d’Estudis Lacetans de Solsona presenta un grup de treball propi per la Memòria Històrica i en l’actualitat està desenvolupant una recerca entorn els emboscats del Solsonès. El Grup de Natura de la mateixa entitat treballa en temes de l’àmbit de la recuperació de la cultura rural a partir de l’evolució de la diversitat. Igualment la Fundació del Món Rural ha desenvolupat també recerques entorn la ruralització de la perspectiva històrica. Ambdues entitats en breu s’adheriran al grup de treball.
D’altra banda l’Associació l’Arada ha impulsat un projecte de dinamització cultural al Solsonès, que s’inicià al 2007 i encara hi treballa.

No obstant aquesta valuosa tasca sovint es fa sense una formació i capacitació tècnica que en pot millorar encara més la seva qualitat. És per això que aquest projecte és també un projecte formatiu, que posa a disposició de les entitats que treballen en aquest àmbit les eines i metodologies bàsiques per tal de seguir desenvolupant la seva tasca amb la màxima qualitat, i creant xarxes entre les diferents entitats per tal de reforçar-nos mutualment en la nostra tasca.

És per aquest motiu que el projecte pretén analitzar el material que hem elaborat fins al moment , basat en la vida i la cultura a pagès durant el darrer segle, i en base aquest completar-lo mitjançant les eines que la formació ens aportarà.

Tot i que la recuperació de la memòria històrica és una activitat central en moltes de les activitats culturals, aquest fet no ha estat l’únic factor que ens ha portat a decidir centrar el projecte en la història popular.  Encara avui la consciència cívica i política de la nostra història no és completa i  cosa més important encara, tampoc es perceben amb la importància que es mereixen els processos socials que han viscut persones avui encara vives. El fet de què aquestes persones no hagin expressat aquestes vivències no és més que una conseqüència d’aquesta infravaloració. Aquestes característiques justifiquen en part la necessitat de la recuperació de la memòria històrica i col·lectiva, i en particular de la memòria popular del món rural, comunitat que sovint no ha estat protagonista de la història escrita. Així doncs recuperar la història i cultura col·lectiva a les àrees rurals és una eina que ens permet ruralitzar la perspectiva històrica i alhora reconstruir també la identitat col·lectiva i comprendre els processos socials del territori. La reconstrucció de la identitat cultural col·lectiva i la comprensió dels processos socials i comunitaris de la història de pren especial importància en les comunitats rurals, immerses encara més que les urbanes en una crisi de sentit i una incertesa del devenir degut a les fractures culturals, digitals i tecnològiques entre aquesta i les societats urbanes, i entre aquestes i el desenvolupament global actual.

Alhora la seva difusió permet la transmissió intergeneracional d’experiències de vida i crea un espai on es descriu el passat per poder analitzar el present i construir el futur, fomentant la participació popular en la generació de documentació històrica. Publicar els resultats en format digital ens permetrà també millorar la capacitat de les associacions en l’ús de les noves tecnologies.