Ponent Coopera

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, és una eina de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària al territori de Ponent. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, té l’objectiu de fomentar la creació i la consolidació de noves iniciatives econòmiques transformadores així com generar ocupació de qualitat.


Sumant les capacitats de tot el territori de Ponent, de les entitats i de les administracions públiques, Ponent Coopera vol esdevenir un espai de referència per persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives.


Ponent Coopera treballa, també, per enfortir l’actual xarxa de l’economia social a les terres de Lleida, generant noves oportunitats i fomentant la col·laboració entre projectes. 


L’equip promotor del projecte està format per l’Associació Alba i per les cooperatives Tres Cadires, La Cuina del Comú, L’Olivera iEl Risell.

Més informació: https://ponentcoopera.cat/