Què és Centres Cívics?

El projecte pretén dotar d’una sèrie d’espais per tal d’oferir més serveis a la comunitat. Aquest projecte es centra en l’aprofitament dels equipaments públics, en aquest cas de les d’espais municipals, dels petits municipis com locals socials, o altres, per oferir un servei multifuncional d’assistència a la comunitat. Un possible ventall de nous serveis que se li poden atorgar a aquest espai són: serveis d’activitats i d’oci per la gent gran, centre de recursos municipal, centre de formació per adults i empreses, tallers, educació no formal, centre de noves tecnologies, centre amb accés a Internet,… La unificació de tots aquests serveis en un mateix espai propiciaria la concentració d’activitats necessària per crear diversos llocs de treball a més de dinamitzar a nivell econòmic, social i cultural els nuclis disseminats.

En aquest projecte, promogut per l’ajuntament de Pinell, l’Escola rural de Pinell i l’Associació l’Arada, hi estan involucrats els ajuntaments de Pinell de Solsonès, Pinós, Clariana del Cardener i Llobera, el Consell Comarcal del Solsonès, l’Associació l’Arada, i altres entitats com són les escoles rurals, i el Telecentre i el Viver d’Empreses del Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya. Tots ells interessats en crear una xarxa que doni solucions a les situacions que viuen actualment les zones rurals del Solsonès (mancances i dèficit de serveis, adaptació de serveis actuals, adequació d’espais en desús,…).

El projecte Centres Cívics s’inicia amb un doble objectiu. Per una banda, donar una funció social i comunitària a equipaments municipals. Per l’altra, crear espais on es disposi d’una bona connexió a Internet i accés a equipament informàtic.

Amb aquest objectiu neix el projecte Centre Cívic Vila Closa, des d’on s’habilita un punt òmnia i una biblioteca (Sant Climenç). Amb el temps el projecte creix i s’ofereixen altres serveis al poble. El grup obert que ho gestionava es constitueix com a associació de veïns.

Des del projecte ACTUA es segueix oferint serveis a pobles que tinguin motivacions similars. S’ofereix equipament informàtic i recursos per biblioteques a diversos pobles i entitats que tinguin motivacions similars i assessorament en la gestió d’aquests espais, com es va fer en el cas dels punts Òmnia a Llobera i Clariana, assessorant també  al consorci comarcal.

A la web del projecte ACTUA es poden consultar també manuals de gestió de biblioteques i altres recursos d’utilitat.