18 SETEMBRE- Jornada sobre gestió multifuncional dels boscos i biomassa comunitària | Prades