Associació Cultural de Vallmanya

El nucli de Vallmanya de Pinós -municipi de Pinós, Solsonès- i en concret l’Associació Cultural de Vallmanya tenen una tradició gegantera important que ha pres força en els darrers anys. És en aquest marc, potenciat per la cultura gegantera i popular pròpia de la comarca del Solsonès – amb festivitats pròpies i reconegudes com el Carnaval, els gegants i el bestiari popular –  que en els últims anys municipis i nuclis dispersos com Vallmanya de Pinós han optat de forma decidida per recuperar i potenciar aquelles tradicions pròpies de territoris rurals de la Catalunya central.

En el cas de l’Associació Cultural de Vallmanya, l’entitat ja fa anys que treballa en la recuperació dels seus valors folklòrics i populars . Tant és així que el 5 de setembre del 2004 van batejar la seva pròpia geganta; ‘la Rossella’. Avui, després d’haver iniciat el camí de la recuperació i manteniment de les costums i tradicions populars, l’associació pretén realitzar un pas més enllà i continuar treballant en aquesta línia.

L’objectiu del present projecte és crear i consolidar un programa formatiu en matèria musical i artística centrat amb el folklore que gira entorn la tradició gegantera. Les actuacions d’aquest programa seran les de formar al veïns i veïnes del municipi a nivell musical en matèria de gralles i tabals. L’objectiu del curs – programa serà consolidar un grup de graellers i tabalers – propi del municipi- de totes les edats per a l’acompanyament i sortides de la geganta i altres trobades que es realitzen en el context municipal, comarcal i català.

A més, de l’objectiu finalista de la consolidació de la colla de graellers i tabalers, el projecte persegueix altes objectius menys finalistes com el de revitalitzar i dinamitzar a nivell cultural i popular el nucli de Vallmanya i la zona del municipi de Pinós com a zona emmarcada dins d’un context amplament rural.

Així, la consolidació de l’aula de música popular i tradicional de Vallmanya, pretén esdevenir un centre de formació en aquesta matèria en el qual es puguin realitzar tallers i sessions formatives orientades a totes les edats, així com també la realització de monogràfics impartits per professionals de la matèria que tinguin en compte sobretot la qüestió formativa d’instruments tradicionals com la gralla, els tabals o altres com l’acordió, la construcció d’elements i figures populars com gegants, “caps grossos” o altres tipus de bestiari, i també de forma important realitzar sessions formatives entorn al context etnològic i etnomusical de la cultura popular arrelada a aquesta disciplina.

Amb aquestes actuacions es pretén per tan consolidar tant un grup – colla gegantera i graellera en un entorn rural – en concret en un nucli d’uns seixanta habitants i un entorn més immediat municipal que alberga uns tres-cents habitants i escaig – així com consolidar també l’aula formativa en cultura popular i tradicional i que aquesta esdevingui un referent en l’entorn municipal i comarcal, contemplant la possibilitat que amb el temps es puguin ampliar les disciplines, temàtiques i tallers que s’hi puguin realitzar.

En l’actualitat l’Associació Cultural de Vallmanya disposa de local propi de propietat municipal en bones condicions, en el qual es desenvoluparia l’activitat plantejada i ha realitzat un cens de les persones – nens, joves i adults – interessats en la proposta plantejada, assolint un nombre total d’entre 15 i 20 persones.