Solsonès

Càritas Arxiprestal Solsona – Morunys
Address: Solsona
Municipi:
Descripció:

Oferir una atenció digna, continuada, basada en el respecte mutu i la igualtat.

Garantir les despeses bàsiques de les unitats familiars que atenem així com la seva alimentació bàsica i equilibrada de totes les famílies en situació de vulnerabilitat, especialment a les que tenen infants a càrrec.

Frenar l’augment i/o l’agreujament de situacions de vulnerabilitat social potenciant doncs, la millora de la seva situació personal, social i econòmica.

Donar suport a les famílies, informant, assessorant i fent un seguiment de forma continuada.

Fomentar la participació del voluntariat i la sensibilització social.

Fomentar la millora de la situació social i econòmica de la família.

Telèfon de contacte: 973481920
Deixant Empremta
Address: Solsona
Municipi:
Descripció:

Potenciar el voluntariat local i internacional de la comarca

Telèfon de contacte: 650676789
ETFEM – Equip de Tecnificació i Formació en Esports de Muntanya
Address: Solsona
Municipi:
Descripció:

El foment, desenvolupament i la pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre.
Esdevenir un equip d’entrenament d’esports de muntanya de referència a la zona. Potenciar el desenvolupament integral de les persones. Promocionar la inclusió d’esportistes amb diferents discapacitats a la pràctica dels esports de muntanya.

Telèfon de contacte: 693005189