Història del projecte

El present projecte parteix de la motivació i el camí ja iniciat en el marc de la recuperació de cultura popular i gegantera dels membres de l’Associació Cultural de Vallmanya i dels veïns del nucli de Vallmanya. Tot i així aquesta motivació ha estat copsada en el marc d’un projecte de majors dimensions que porta per nom ‘Implementació Participativa del del PAI del Solsonès’.

Aquest projecte és la culminació i a l’hora l’inici del treball per a la implementació participativa de les accions sorgides de més d’un any de procés participatiu realitzat a la comarca del Solsonès per de l’Associació l’Arada. Aquesta associació és la que ha impulsat el projecte “Investigació – Acció – Participativa per al desenvolupament comunitari i sostenible a la comarca del Solsonès; Projecte ESPAIS1” i que ha resolt amb el PLA D’ACCIÓ INTEGRAL DEL SOLSONÈS (PAI), un document estratègic que recull els resultats de més d’un any de treball conjunt amb la població a través de tallers, entrevistes, actes de sensibilització i altres events d’índole comunitària a més d’un volum editat amb més de 200 propostes d’acció susceptibles a ser aplicades en el territori del Solsonès.

Havent editat aquests resultats elaborats de forma participativa en forma de publicació final (PAI) es dona per conclòs el projecte ESPAIS (procés participatiu) i s’inicia un nou projecte amb la intenció d’implementar les accions que contempla aquest estudi. És doncs el nou projecte que com comentàvem al inici porta per títol: ‘Implementació Participativa del PAI del Solsonès’. Aquest projecte ja no es treballa a tota la comarca del Solsonès com l’anterior sinó que preferentment el territori d’aplicació i de treball de la implementació és la zona Sud del Solsonès conformada pels municipis de Pinós, la Molsosa, Riner, Clariana de Cardener, Pinell, i Llobera.

Aquest projecte que s’inicia el mes de gener del present 2009 com bé diu el seu títol, pretén implementar de forma participativa entre la població algunes de les accions que contempla el PAI. Així és com entre els mesos de febrer i març s’inicia un llarg procés de debat i sondeig entre les entitats, associacions, ajuntaments i persones a títol individual que habiten en aquests municipis sobre possibles accions a emprendre en tant que millorar alguns àmbits de la quotidianitat del territori rural, ja sigui en el camp dels serveis, el treball, el patrimoni, la cultura, etc.

D’entre múltiples accions i actuacions seleccionades se’n acaben consensuant 9. Entre aquestes apareix l’actual proposta de ‘CREACIÓ D’UN PROGRAMA – AULA FORMATIVA ENTORN AL FOLKLORE POPULAR I LA TRADICIÓ GEGANTERA AL MUNICIPI DE PINÓS’.

Entre aquesta acció – projecte i la resta d’accions consensuades que s’estan impulsant en el marc del projecte d’implementació esmentat existeix un mateix denominador comú tot i la diferent naturalesa d’algunes de les accions. El principal objectiu que persegueixen aquestes propostes és doncs el de dinamitzar i revitalitzar la zona sud del Solsonès des d’un punt de vista social, econòmic i cultural partint d’una sèrie de problemàtiques detectades en l’entorn rural.

Així a més del present projecte es treballa en àmbits concrets com la la qüestió de la manca de serveis a les zones rurals – serveis socials, atenció a la gent gran, serveis culturals i altres… -, la qüestió de la dinamització econòmica en entorns rurals – sobretot pel que fa a la creació de noves empreses i jaciments d’ocupació lligats a nous serveis i propostes laborals centrades en l’entorn rural i l’aprofitament dels seus recursos (des de qüestions agràries fins a propostes centrades en el turisme cultural i de qualitat)– i la qüestió de la visibilització i suport al reconeixement de l’associacionisme – valor altament preuat i poc reconegut en un entorn rural com és el del sud del Solsonès.

És per aquest motiu que des de les inquietuds de l’Associació Cultural de Vallmanya, així com des d’una visió més estructural pel que fa la dinamització sociocultural i socioecònomica del territori en qüestió és considera un projecte d’especial rellevància el projecte aquí presentat, amb la voluntat que esdevingui un factor de motivació per la població del municipi, així com un reclam per la població d’altres municipis i per que no, a la llarga poder fer extensiu aquest servei en un entorn rural on no hi abunden els serveis ni les propostes culturals.

Esperem doncs que el desenvolupament d’aquesta acció sigui un primer factor de motivació entre la població rural i que pugui aportar una bona dosi de dinamisme per treballar estratègicament i des de diferents àmbits les qüestions relacionades amb el desenvolupament del territori rural del sud del Solsonès.