Recursos per emprendre un negoci

 Butlletí núm 8 Dones i Gent Gran

En el present butlletí, volem fer una síntesi d’experiències d’emprenedoria, enfocades en el treball de la llar i l’atenció a gent gran, però amb interès per a tota persona que vulgui conèixer camins i recursos que aporten una gran ajuda per a generar-te treball.
El projecte “Dones i Gent Gran” promou al Sud del Solsonès i Solsona, Alta Segarra i Cardona, accions i projectes que afavoreixen la qualitat de vida de les persones grans i la seva participació en la societat, així com la salut dels i les persones cuidadores, i la professionalització en aquest sector.

Seguint la metodologia de participació de L’ARADA, es treballa en xarxa entre entitats, administracions, empreses i individuals, als quals invitem a participar per proposar i fer realitat iniciatives d’interès comunitari.

http://issuu.com/laradacoop/docs/butlleti-dgg-8