Territori de Masies: Paisatges, biodiversitat i món rural

Amb 250 pàgines, el llibre Territori de Masies: Paisatges, biodiversitat i món rural presenta una breu història de l’evolució de la pagesia, i com aquesta utilitza els recursos del seu entorn. En la segona part del llibre es presenten 20 grans paisatges del baix Solsonès, des de prats, fins als boscos de pinassa i el paisatge de pobles i masies. Cadascun d’ells és presentat per un veí o veïna, amb el relat personal d’un indret que és important pel veïnat ja sigui per ser un punt per a fer fontades, per haver-hi els horts del poble, per ser un lloc conegut de caça, etc. Els paisatges són presentats també entre curiositats i usos per part de la pagesia i veïns, i entre curiositats científiques o naturalistes. Cada gran bloc de paisatge, encapçalat per un mapa de distribució de cada ambient paisatgístic, finalitza amb la descripció de les principals espècies que hi podem trobar. La tercera part del llibre està destinada als espais naturals d’especial interès del baix Solsonès, i la quarta part és dedicada a la regeneració del paisatge després de l’afectació per grans incendis, introduint-hi un breu relat del foc del 1998 i evidenciant els diferents actors i entitats del territori que participen tant en la seva prevenció com extinció.

En el transcurs del llibre s’hi descriuen fins a 300 espècies acompanyades d’un gran nombre de fotografies fruit de la col·laboració de més d’una vintena de participants.

Adquireix-lo posant-te en contacte amb l’ACTUA o amb Territori de Masies.